Nadchádzajúce zápasy

Hráči: Červené karty

Výsledky zápasov

15-02-2020 19:30
11 : 3
FC Selavy   SC Palermo
15-02-2020 18:15
11 : 4
Banco Casino   Brothers
15-02-2020 17:00
9 : 1
SC Palermo   Brothers
15-02-2020 16:00
3 : 2
FC Selavy   Banco Casino
01-02-2020 17:00
8 : 3
Banco Casino   Naostro
01-02-2020 16:00
2 : 5
Rb7   Brothers
01-02-2020 15:00
7 : 1
SC Palermo   HC Elizabeth
01-02-2020 14:00
16 : 6
FC Selavy   Bazinga!

 Výpis najdôležitejších pravidiel futsalu (upozorňujeme, že sa jedná iba o jednoduchý výpis, ktorý neobsahuje rôzne výnimky- preto odporúčame naštudovať si kompletné pravidlá na našej stránke, alebo stránke futsalového zväzu) :

 

V každom pokutovom území sa umiestni pokutová značka vo vzdialenosti 6 m od bránky.

 

Značka druhého pokutového kopu sa umiestni 10 m od bránky.

 

Stretnutie sa nemôže začať, ak akékoľvek mužstvo pozostáva z menej ako troch hráčov.

 

Postup pri striedaní:

Striedanie môže byť vykonané kedykoľvek, či už je lopta v hre alebo mimo hry.

Pri striedaní hráčov musia byť dodržané tieto podmienky:

· striedaný hráč opustí hraciu plochu cez zónu určenú na striedanie

svojho mužstva

· náhradník nevstúpi na hraciu plochu skôr, než ju striedaný hráč opustí

 

Náhradník môže nahradiť vylúčeného hráča a vstúpiť na hraciu plochu 2 minúty po jeho vylúčení z hry za predpokladu, že k tomu dostal povolenie od asistenta rozhodcu (časomerača alebo tretieho rozhodcu); ak mužstvo vylúčeného hráča dostane gól pred vypršaním 2 minút, postupuje sa takto:

· ak hrá päť hráčov proti štyrom a mužstvo s vyšším počtom hráčov strelí gól, mužstvo so štyrmi hráčmi môže byť doplnené piatym hráčom

· ak obe mužstvá hrajú s tromi alebo štyrmi hráčmi a je strelený gól, obe mužstvá pokračujú v hre s rovnakým počtom hráčov

· ak hrá päť hráčov proti trom, alebo štyria proti trom, a tím s vyšším počtom hráčov strelí gól, tím s tromi hráčmi môže byť doplnený o jedného hráča

· ak gól strelí mužstvo s nižším počtom hráčov, hra pokračuje bez zmeny v počte hráčov.

 

Ak počas polčasu prišlo k spáchaniu priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný kop pred šiestym akumulovaným faulom, polčas sa skončí, ak:

· lopta nie je kopnutá priamo na bránku

 

Vo futsale nie je postavenie mimo hry.

 

Priamym voľným kopom bude potrestané mužstvo, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich siedmych priestupkov spôsobom, ktorý je podľa názoru rozhodcov nedbanlivý, bezohľadný alebo vykonaný neprimeranou silou:

· kopne alebo pokúsi sa kopnúť súpera

· podrazí súpera

· skončí na súpera

· vrazení do súpera

· udrie alebo pokúsi sa udrieť súpera

· sotí súpera

· pri odoberaní lopty nedovolene zasiahne telo súpera skôr, ako zahrá loptou

Priamy voľný kop sa taktiež nariadi voči mužstvu, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich troch priestupkov:

· drží súpera, · pľuje na súpera

· úmyselne zahrá loptu rukou (s výnimkou brankára v jeho vlastnom pokutovom území)

 

Priamy voľný kop sa vykoná z miesta, kde k priestupku došlo (pozri Pravidlo 13 –Pozícia pri voľnom kope). Priamy alebo nepriamy voľný kop, zahrávaný v pokutovom území brániaceho sa mužstva

· všetci hráči súpera musia byť pred vykonaním kopu vzdialení aspoň 5 m od lopty

Všetky vyššie uvedené priestupky sa považujú za akumulované fauly.

 

Signál- Jeden z rozhodcov signalizuje priamy voľný kop tak, že jednou rukou horizontálne ukáže smer, ktorým sa bude kop zahrávať a druhou rukou zvisle k povrchu, čím dá signál tretiemu rozhodcovi a časomeračovi, že sa jedná o akumulovaný faul.

 

Priamy voľný kop so šiestym akumulovaným faulom, vykoná sa zo značky druhého pokutového kopu a hráči brániaceho sa mužstva nesmú postaviť obranný múr.

Nešportové správanie sa trestá napomenutím alebo vylúčením.

Disciplinárne opatrenia:

Žltá karta slúži k napomenutiu hráča alebo náhradníka. (tím nehrá v oslabení)

Červená karta slúži k vylúčeniu hráča alebo náhradníka. (oslabenie tímu na dve minúty)

 

Pokutový kop sa nariaďuje proti mužstvu, ktoré sa počas lopty v hre dopustilo vo vnútri vlastného pokutového územia niektorého z desiatich priestupkov, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný kop.

 

Z kopu z autu nemôže byť priamo dosiahnutý gól. (vzdialenosť protihráča 5 metrov)

 

Brankár rozohráva loptu z ruky po prerušenej hre. (má 4 sekundy)

Z hodu od bránky nemôže byť priamo dosiahnutý gól. (Brankár nemôže dať gól rukou ani z hry)

 

Z rohového kopu môže byť priamo dosiahnutý gól , avšak iba proti súperovi. (vzdialenosť protihráča 5 metrov)

 

Brankár sa nemôže dotknúť lopty na svojej polovici hracej plochy v týchto situáciách:

· Ak, po zahraní lopty, sa jej znova dotkne na vlastnej polovici hracej plochy po tom, čo mu ju úmyselne prihral spoluhráč bez toho, aby sa lopty dotkol alebo s ňou hral súper:

-brankár má loptu pod kontrolou, ak sa jej dotkne akoukoľvek časťou tela s výnimkou náhodného odrazu do brankára.

· Ak sa dotkne lopty rukou vo vlastnom pokutovom území po tom, čo mu bola kopnutá spoluhráčom.

· Ak sa dotkne lopty rukou vo vlastnom pokutovom území po tom, čo ju dostal priamo od spoluhráča z kopu z autu.

Po týchto porušeniach pravidiel sa kope nepriamy voľný kop.

 

Organizačný výbor MMFL si vyhradil iba tieto zmeny v oficiálnych futsalových pravidlách:

1. Hrací čas 2x25 min, čas je zastavený počas zápasu iba pri vážnych situáciách (napr. zranenie hráča), počas posledných 2 minút zápasu pri tesnom stave (rozdiel v skóre max. o 2 góly) sa čas zastavuje pri každom prerušení hry.

2. Polčasová prestávka je maximálne 3 min.

3. UPOZORNENIE: Okrem disciplinárnych opatrení prijatých rozhodcami priamo v zápase (napr. vylúčenie hráča) si organizačný výbor MMFL vyhradzuje právo na udeľovanie trestov hráčom, ktorí sa správajú agresívne k iným hráčom, divákom, rozhodcom alebo organizátorom, a to i mimo hracej plochy (ide najmä o vyhrážky, prípadne fyzické násilie). Výšku a druh trestu určí organizačný výbor MMFL, potrestaný môže byť i hráčov tím (trest bude zverejnený na stránke ligy).

4. Po každej tretej žltej karte udelenej hráčovi v základnej časti nasleduje jeho jednozápasový dištanc na nasledujúci zápas v základnej časti. Po každej druhej žltej karte udelenej hráčovi v play off nasleduje jeho jednozápasový dištanc na nasledujúci zápas v play off.

5. Rozhodca môže v zápase udeliť zelenú kartu hráčovi za akt fair play, s prihliadnutím na situáciu, najmä ak sa hráč prizná, a tým opraví chybný verdikt rozhodcu, alebo preruší hru po zranení protihráča. Udelenie zelenej karty nemá vplyv na hru.

6. Organizačný výbor MMFL odporúča štulpne, chrániče a čísla na dresoch, nie sú však povinné.