Nadchádzajúce zápasy

Hráči: Červené karty

Výsledky zápasov

15-02-2020 19:30
11 : 3
FC Selavy   SC Palermo
15-02-2020 18:15
11 : 4
Banco Casino   Brothers
15-02-2020 17:00
9 : 1
SC Palermo   Brothers
15-02-2020 16:00
3 : 2
FC Selavy   Banco Casino
01-02-2020 17:00
8 : 3
Banco Casino   Naostro
01-02-2020 16:00
2 : 5
Rb7   Brothers
01-02-2020 15:00
7 : 1
SC Palermo   HC Elizabeth
01-02-2020 14:00
16 : 6
FC Selavy   Bazinga!

Občianske združenie RAKERI oznamuje hráčom MMFL, že majú možnosť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmu fyzickej alebo právnickej osoby (darovanie 2% dane MMFL). Výška poukázanej dane im bude odčítaná zo štartovného príspevku tímu, za ktorý hráči nastúpia v MMFL Pezinok. Vo vyhlásení je nevyhnutné zaškrtnúť súhlas daňovníka s poskytnutím údajov občianskemu združeniu Rakeri, inak nebude možné platbu priradiť, a darovaná daň nebude zo štartovného príspevku odčítaná ale bude použitá na iné účely v zmysle stanov občianskeho združenia.

Identifikačné údaje združenia sú nasledovné:

IČO: 42262704

Právna forma: občianske združenie

Názov: Rakeri

Sídlo: SNP 305/45, 902 01 Pezinok

 

POSTUP: Zamestnanec si od zamestnávateľa vyžiada potvrdenie o zaplatení daní z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia poukázania sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby (potvrdenie o zaplatení dane). Na základe tohto potvrdenia vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ktoré je na akomkoľvek daňovom úrade. Vo vyhlásení je nevyhnutné zaškrtnúť súhlas daňovníka s poskytnutím údajov občianskemu združeniu Rakeri, inak nebude možné platbu priradiť. Tieto dve tlačivá následne odnesiete na daňový úrad v mieste svojho bydliska.

  

Živnostníci a právnické osoby sa obrátia na svojich účtovníkov, alebo podrobnosti nájdu na tejto stránke.